Etyka w biznesie
Biznes | Aleksandra Tulibacka | 13-01-2020

Etyka w biznesie

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i chcemy osiągnąć sukces finansowy i zawodowy to musimy przestrzegać zasad etyki w biznesie. Etyka w biznesie określa przede wszystkim to jak powinny wyglądać relacje pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego partnerami, pracownikami, klientami oraz konkurencją. Relacje te powinny być zgodne z ogólnie przyjętymi regułami postępowania, normami ustalonymi przez społeczeństwo oraz z obowiązującymi przepisami prawa. Warto o tym pamiętać i nigdy nie podejmować decyzji, które były by sprzeczne z normami współżycia społecznego, ponieważ może to nieść za sobą same problemy oraz utratę wiarygodności.

Podstawowe wartości związane z etyka w biznesie.

Przedsiębiorstwo powinno być przede wszystkim odpowiedzialne za swoje działanie. Jeżeli zdarzy nam się podjecie błędnych decyzji to powinniśmy umieć wziąć za nie odpowiedzialność, wycofać się z nich, wyrazić gotowość do zmian i jednocześnie naprawić powstałe szkody. W etycznym zachowaniu się firmy ważna jest również przejrzystość. Oznacza to to, że przedsiębiorstwo powinno udostępniać do publicznej wiadomości informacje o podjętych decyzjach i działaniach, które mają bezpośredni wpływ na dane społeczeństwo. Istotne jest również to, aby firma wykazywała się aktywnością lokalną.

Etyka w biznesie

Przestrzeganie etycznych zachowań w miejscu pracy

                Kadra kierownicza oraz pozostali pracownicy zatrudnieni w firmie powinni zachowywać się przede wszystkim w sposób uczciwy, wiarygodny i rzetelny. Poszanowanie godności innych osób jest bardzo ważne, dlatego w firmie przestrzegającej zasad etyki w biznesie bardzo duże znaczenie ma dbałość o dobra atmosferę w pracy. Przyjazna atmosfera w miejscu pracy motywuje pracowników do osiągania lepszych rezultatów oraz do uczciwego wykonywania powierzonych obowiązków. Wiele firm decyduje się na stworzenie własnego kodeksu etycznego tak, aby pracownicy wiedzieli, jakie zachowania są pożądane, a jakie zupełnie nieakceptowane. W przestrzeganiu etycznych zachowań w miejscu pracy pomaga również spisanie misji i celów przedsiębiorstwa.