Logistyka i usługi logistyczne dawniej i dziś
Biznes | Szymon Słowik | 24-10-2019

Logistyka i usługi logistyczne dawniej i dziś

Wraz z nowym pokoleniem – Y millenialsów – w przestrzeni społecznej pojawiły się firmy nowego typu. Ludzie, którzy nowe technologie przyswoili jak cechę wrodzoną organizmu, doprowadzają swoimi śmiałymi poczynaniami do rozbijania w pył starych struktur. Konstrukcji, które nie przystają do świata nowych prędkości. Wspomniane nowoczesne firmy doświadczają nasilenia wzrostu w tempie wykładniczym. Przekłada się to na zmianę oblicza dzisiejszej logistyki.Logistyka minionej epoki

Za panowania starych porządków usługi logistyczne świadczono w bardzo ograniczonym zakresie. W liniowo rozwijających się przedsiębiorstwach aktywa, a więc i środki transportu należały do firm zajmujących się produkcją. Stały liniowy wzrost można było przedstawić na wykresie jako prostą pnąca się w górę pod dowolnym kątem. Kątem, który był charakterystyczny dla branży i stopnia uporządkowania organizacji. Większość firm przemieszczanie wyprodukowanych dóbr brała na swoje barki. Usług logistycznych potrzebowały albo firmy bardzo małe o małym potencjale rozwojowym i niewielkich aktywach, albo bardzo duże, gdzie aktywa zaangażowane w transport bywały chwilowo niewystarczające.Tempo rozwoju firm starego typu najtrafniej można określić jako umiarkowane, dlatego z powodzeniem można było planować ich rozwój na wiele lat do przodu. Niektórzy z nas z pewnością pamiętają słynne pięciolatki ze starej epoki jedynie słusznego kierunku rozwoju. Po odejściu w zapomnienie wspólnej własności, przeobrażone firmy przejęły stare obyczaje i sposób planowania. Jednak jak się okazuje, nie stałe.Logistyka nowych przedsiębiorstw

Wraz z lawinowym rozwojem branży informatycznej, prowadzenie biznesu stało się zupełnie inne niż kiedyś. Powstały nowe firmy, w których logistyka i usługi logistyczne mają całkiem odmienne miejsce i objawiają się często w sposób do niedawna niezrozumiały. Wynika to w głównej mierze z innej charakterystyki rozwoju firm. Tempo rozwoju startupów odpowiada przełożeniu geometrycznemu, czyli wartość wyjściowa i każda następna w okresie badanym jest pomnożona przez stałą wartość.W nowych organizacjach logistyka podporządkowana jest kilku zasadom, z których najważniejszą dla sprawnego działania jest ta, określająca sposób na lewarowanie aktywów. Współdzielenie środków trwałych jest jednym ze składników sukcesu. Wynajmować, zamiast posiadać – świecie biznesu leasingowanie stało się powszechnym zjawiskiem.

Usługi logistyczne, jak łatwo się domyślić, mogą tylko na tym wygrać. Elastyczne zaspokajanie potrzeb jest kluczowe dla tego sposobu myślenia i działania. Możliwość wynajęcia na określony czas specjalistycznych maszyn do realizacji konkretnego projektu pozwala podejmować szybkie decyzje o możliwości zgłoszenia akcesu do projektu. Drugą zaletą nowoczesnej logistyki są ludzie, wynajmowani do obsługi wynajętych maszyn i nadzoru nad prawidłowością procesu.

Wreszcie w uporządkowaniu wszystkich procesów, w tym również tych logistycznych pomagają dzisiaj algorytmy. Powstają firmy specjalizujące się w tworzeniu nowoczesnych algorytmów, bardzo często dedykowanych konkretnym inicjatywom. Algorytmy opierają się na głębokim uczeniu maszynowym.


Logistyka i usługi logistyczne dawniej i dziś