Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy własnej działalności gospodarczej?
Firma | Damian Lewandowski | 13-10-2020

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy własnej działalności gospodarczej?

Własna firma to nie tylko prestiż i wzbogacenie majątkowe, to także masa wydatków, które wynikają pośrednio bądź bezpośrednio z prowadzenia firmy. Najczęściej mówi się o kosztach, jakie trzeba ponieść przed założeniem firmy oraz tymi, które wiążą się z jej bieżącym prowadzeniem. Z jakimi zatem kosztami trzeba się liczyć, posiadając swój własny biznes?

Koszty ponoszone na start

Przed finalnym założeniem własnej działalności gospodarczej trzeba liczyć się z kosztami wynikającymi z jej rozpoczęcia. Jeśli chcemy założyć firmę jednoosobową lub spółkę cywilną to rejestracja nie będzie nas kosztować, gdyż w CEIDG jest ona bezpłatna. W przypadku innego rodzaju działalności trzeba przygotować się na koszty, wynikające z opłat sądowych, kosztów notarialnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto każdy młody przedsiębiorca musi ponieść wydatki związane z zakupem koniecznego wyposażenia, założeniem konta w banku, opłatą za stworzenie strony internetowej oraz opłatą skarbową w urzędzie skarbowym w sytuacji potwierdzenia założenia wniosku VAT-R o wpis do rejestru VAT jako podatnik czynny.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy własnej działalności gospodarczej?

Bieżące koszty

Prowadzenie firmy wiąże się również z bieżącymi kosztami, które podejmowane są regularnie. Są one uzależnione od branży, w której działamy. Do typowych kosztów zalicza się opłatę związaną z utrzymaniem biura, czyli czynsz, media, abonament za Internet i telefon, koszty, wynikające z utrzymania domeny internetowej oraz materiały reklamowe. Do bieżących wydatków zalicza się również zatrudnienie pracowników, czyli ich wynagrodzenie oraz składki na ich ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgowość, co również pochłania bieżące wydatki, niezależnie czy jest to korzystanie z usług biura rachunkowego, zatrudnienie księgowej czy korzystanie z usług online. Niektóre firmy muszą liczyć się jeszcze z innymi kosztami finansowymi, mogą nimi być koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także koszty związane np. z windykacją długów, jeżeli z firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.