O pracy UX designera
Biznes | Aleksandra Tulibacka | 20-10-2019

O pracy UX designera

Wiele osób zadaje pytania odnośnie tej profesji. Często jest utożsamiana z grafiką komputerową, co nie powinno mieć miejsca. Coraz częściej to pojęcie jest obecne w trakcie kreacji różnych programów, aplikacji czy stron internetowych. Dzisiaj ważny jest nie tylko interesujący interfejs, ale też to czy dane urządzenie jest funkcjonalne.

Szerzej o pracy UX designera

Warto zacząć od etymologii UX czyli user experience – tłumacząc na język polski to doświadczenia eksploatatora. Projektant UX zajmuje się aranżowaniem tych doświadczeń. Firmy, zatrudniające projektantów UX wyjaśniają, że osoby te konwertują wymogi biznesu na przyciągające dla klientów produkty (za: Mateusz Czajka z agencji Netgru). Można powiedzieć, że projektuje działalność i funkcjonalność danego produktu. Jego obowiązek polega na zmierzeniu się z problemem wytworzonym przez konsumenta, a także na doborze najlepszego rozwiązania. Każdy produkt ma założone swoje cele, najczęściej by był on opłacalny. To właśnie UX designer wyszukuje te cele i przenosi je na funkcjonalność produktu i jego interfejs. Jak podkreśla Mateusz Czajka ta diagnoza odbywa się za pomocą właściwych doświadczeń. Kolejnym zadaniem projektanta UX jest kreowanie struktury danej aplikacji, przy pomocy specjalistycznych programów typu UX Pin, Axure, Sketch, Adobe XD, a także Photoshop i Illustrator. Plany te określane są mianem makiet. Opracowywane są przez internetowe programy, prezentują skład i strukturę wytarzanej aplikacji. Następnie makiety są przeobrażane w prototypy, tworzone w Invision, Adobe XD lub w Sketchu. Prototyp oprócz układu i wyglądu demonstruje działanie aplikacji. Tutaj weryfikowane są moduły klikane. Ponadto, UX designer czuwa nad architekturą informacji oraz przepływem danych. Tutaj sprawdza się funkcjonalność produktu, czy jego obsługa jest prosta i zrozumiała. Wykonuje się to za pomocą testów i badań, początkowo pojedynczych, a później grupowych. W tej drugiej formie badań biorą osoby nieznające projekt. Już na tym etapie projektanci mogą wyłapać pojawiające się trudności. Ostatnim elementem pracy nad daną aplikacją jest testowanie gotowej aplikacji. Koniec testowania nie kończy się w momencie pojawienia się produktu na rynku. W zasadzie to dopiero początek. Należy dodać, że kreatorzy UX zajmują się również badaniem sytuacji rynkowej oraz testowaniem, istniejących już aplikacji, wytworzonych przez konkurencję.

O pracy UX designera

Stanowisko UX/UI designer

Często można dostrzec, że UX designerzy zajmują się projektowaniem. Jest to zależne od działalności firmy. Niektóre przedsiębiorstwa dokonują podziału tych obowiązków, czasami jest to niemożliwe, z powodu ilości zatrudnionych pracowników. Pojawiają się oferty UI/UX designera, który zajmie się projektowaniem interfejsów i doświadczeń jednocześnie. Wówczas ten projektant ma całościowe podejście do całego procesu makietowania i prototypowania od bardzo wczesnych form, aż po końcowy efekt z pełną wizualizacją. Zdarza się, że ten kreator nie bierze udziału w pierwotnym etapie kontaktu z konsumentem i testowania działania aplikacji. Skupia się tylko i wyłącznie na projekcie i jego funkcjonalności.