Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie
Biznes | Jędrzej Furmann | 04-11-2020

Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie

Mimo, iż sztuczna inteligencja nadal dla wielu jest mało realistyczna to coraz bardziej znajduje ona swe zastosowanie w życiu codziennym. Podobnie jest z innymi dziedzinami. Sztuczna inteligencja w biznesie odgrywa również znaczącą rolę. Wykorzystanie AI może przynieść firmom wiele korzyści, dlatego warto wiedzieć w jaki sposób korzystać z jej potencjału.

Automatyzacja, dzięki uczeniu się maszynowym

Machine Learning wykorzystywane jest w biznesie od co najmniej dekady. Zajmuje się głównie wyszukiwaniem istotnych wiadomości za pomocą analizy danych początkowych występujących w zbiorze zależności. Zadaniem maszyny jest samodzielne wyuczenie się na podstawie pozyskiwanych danych bez pomocy człowieka. Uczenie maszynowe w biznesie polega na budowaniu uniwersalnych modeli, które posiadają zdolność przetwarzania danych, wyszukując wzorce i anomalie. Tego typu model maszynowy jest w stanie dostrzec zachowania, które będzie trudno dostrzec okiem człowieka. Przykładowo sztuczna inteligencja w biznesie jest w stanie zauważyć co wpłynęło na znaczący spadek obrotów – czy znaczenie miała modyfikacja ustawienia półek, nieprawidłowa promocja czy inny czynnik zewnętrzny?

Deep learning czyli uczenie się maszynowe opracowane na podstawie sieci neuronowych jest w stanie rozwiązać nieco złożone problemy takie jak weryfikacja obrazu czy też przetwarzanie języka naturalnego oraz tych, obsługujących klasyczne techniki. To właśnie dzięki ich skuteczności oraz możliwości różnorodnego ich zastosowania AI tak prężnie się rozwija.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie

Sztuczna inteligencja w biznesie – zalety

Zastosowanie AI jest możliwe w każdym aspekcie biznesu. To właśnie chatboty oraz zindywidualizowane reklamy zostały stworzone w oparciu o sztuczną inteligencję. Jej wykorzystanie niesie znaczne korzyści materialne. W kontakcie z potencjalnym konsumentem, to właśnie Machine Learning jest w stanie przygotować najbardziej odpowiadającą mu ofertę, maksymalizując korzyści przy możliwym jej sukcesie. ML posiada umiejętność zweryfikowania czy została już w przeszłości zaproponowana podobna oferta. Na głowie właścicieli sklepów internetowych jest przygotowanie odpowiednich rekomendacji, które znajdą się w koszyku kupującego.

Sztuczna inteligencja w biznesie zezwala na dokonywanie przewidywań przyszłych zdarzeń. Na podstawie odpowiednich danych jest w stanie określić jak sprzedaż będzie wyglądała w przyszłości. AI jest także przydatna w magazynie, określając, które konkretne produkty będą musiały zostać wkrótce uzupełnione. Jest ona o krok od człowieka, jeśli w firmie będą pojawiać się problemy to zostaną one wcześniej zaobserwowane przez sztuczną inteligencję. Mogą one dotyczyć nie tylko procesów sprzedażowych, ale także marketingowych, feedbacku od strony kontrahentów oraz stanu urządzeń czy maszyn. Trzeba mieć świadomość, że każda branża i firma ma nieco inne potrzeby, są one indywidualne określane. Do zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji sztucznej inteligencji bardziej potrzebować będą większe przedsiębiorstwa, aniżeli te mniejsze.