Porady prawne
Porady | Radosław Marusarz | 13-08-2019

Porady prawne

Porady prawne są jedną z podstawowych form świadczeń z zakresu pomocy prawnych zarówno przez adwokatów oraz radców prawnych. Takowe świadczone usługi mogą być udzielane bezpłatnie, bądź też jeśli zależy nam na czasie – odpłatnie. Wszelkie porady prawne mogą być udzielane w formie ustnej w siedzibach kancelarii przez adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów. Drugą opcją formy są porady online. Takową usługę można uzyskać tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu jej zakresu oraz terminu, a także ewentualnym opłaceniu. Dla większości osób spotkania z prawnikami, które dotyczą porad prawnych są bardzo stresujące. Każdy zadaje pytane jak przygotować się do spotkania? Należy przede wszystkich spisać najważniejsze pytania, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi. Warto także wiedzieć, że jeżeli sprawa rozgrywa się w sądzie, należy uzyskać kserokopię aktów oraz wszystkie potrzebne dokumenty.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radców prawnych?

Dzięki pomocy radców prawnych możemy zaoszczędzić cenny dla nas czas, który mógłby niepotrzebnie wydłużyć proces, a nawet uniemożliwić jego zakończenie. Sprawy w sądzie wiążą się z dodatkowymi kosztami, które możemy ponieść zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu sprawy. Natomiast skorzystanie z takowych porad jest jedną z tańszych opcji, niż niekończąca się walka w sądzie.

Porady prawne

Darmowa pomoc prawna: gdzie można ją uzyskać i kto może z niej korzystać?

W każdym powiacie na podstawie nowej ustawy znajdują się darmowe punkty pomocy prawnej. Warto pamiętać, że należy zgłosić się do Urzędu Gminy lub też Starosta Powiatowe, w celu uzyskania informacji, gdzie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej. W przypadku skorzystania z takowej pomocy, należy pamiętać, że nie obowiązuje rejonizacja. Każdy uprawniony może wybrać 1 z 1500 punktów działających na terenie całego kraju. Zgodnie z ustawą, z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby uprawnione. Są to osoby, które:

·         w poprzednim roku miały przyznane świadczenia z pomocy społecznej,

·         znalazły się w sytuacjach zagrożenia i poniosły straty materialne,

·         posiadające Kartę Dużej Rodziny,

·         kombatanci,

·         weterani,

·         osoby, które nie ukończyły 26 lat,

·         osoby, które ukończyły 65 lat.