Przemysł energetyczny — czym tak naprawdę jest, na jakie części się dzieli i co powinniśmy o nim wiedzieć?
Biznes | Radosław Marusarz | 10-09-2019

Przemysł energetyczny — czym tak naprawdę jest, na jakie części się dzieli i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Przemysł energetyczny to sformułowanie, które pada często w różnego typu dyskusjach. Nie często jednak zastanawiamy się, co oznacza on dokładniej, czym jest przemysł energetyczny i w jaki sposób pozyskujemy energię. W tym tekście prezentujemy i rozkładamy na “czynniki pierwsze” przemysł energetyczny.

Przemysł energetyczny — czym tak naprawdę jest, na jakie części się dzieli i co powinniśmy o nim wiedzieć?

 

Czym jest przemysł energetyczny?

Energetyka jest działem przemysłu, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie i produkowanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Jest ona zatem odpowiedzialna za dostarczanie mieszkańcom oraz przemysłowi odpowiedniej ilości energii. Przemysł energetyczny dzieli się na źródła energii konwencjonalne i niekonwencjonalne. Do pierwszego typu zaliczyć możemy produkcję energii poprzez spalanie paliw takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, biogazy, biopaliwa, torf czy łupki bitumiczne. Do energetyki niekonwencjonalnej możemy zaliczyć np. odnawialne źródła energii w postaci turbin wiatrowych, elektrowni wodnych czy elektrowni słonecznych. Przemysł energetyczny należy również do jednego z najbardziej szkodliwych przemysłowe w Europie, który obniża jakość życia wielu osób i powoduje liczne choroby w społeczeństwie.

 

Przemysł energetyczny w Polsce

Niezwykle interesująco przedstawia się przemysł energetyczny w Polsce. W naszym kraju zdecydowana większość energii jest pozyskiwana z węgla. Dzieje się tak ze względu na bogactwo węgla i stosunkowo jego łatwą dostępność, którą wykorzystują liczne elektrownie. Do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii, czyli np. elektrowni wiatrowych czy słonecznych itp. ma wynieść ok. 15%. Polska jako jedyne państwo w Europie Środkowej nie posiada elektrowni atomowej, co może być swojego rodzaju ciekawostką. Pomimo zwiększającego się wpływu energii odnawialnej za bezpieczeństwo przemysłu energetycznego Polsce odpowiada i długo jeszcze będzie odpowiadać węgiel. Według wielu szacunków jego złoża starczą nam jeszcze na ok. kilkaset lat. Przemysł energetyczny w Polsce to również ropa naftowa, której wydobycie zaspokaja poniżej 3% ogólnego zapotrzebowania na energię w Polsce.