Komornik – co właściwie może?
Porady | Radosław Marusarz | 15-07-2019

Komornik – co właściwie może?

Komornik to osoba, która odpowiedzialna jest za ściąganie nieopłaconych zobowiązań finansowych zaraz po windykatorze. Posiada on naprawdę rozbudowane uprawnienia, ponieważ jest uznawany za funkcjonariusza publicznego.

Działania komornicze

Oczywiście niewiele osób wie, jaka jest różnica między windykatorem, a komornikiem. Pierwszy z nich pracuje do momentu, aż sprawa nie dostanie przekazana do sądu. Z kolei, gdy sąd wyda tytuł wykonawczy razem z klauzulą, windykator składa wniosek egzekucyjny. Gdy wniosek trafia do komornika, jego zadaniem jest sprawdzenie, czy dług jest zasadny i rozpoczyna działanie na podstawie orzeczenia sądu. W tym samym momencie dłużnik zostaje powiadomiony o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w formie listu.

Komornik – co właściwie może?

Kolejnym krokiem w działaniach komornika jest obowiązek ustalenia wysokości całego majątku dłużnika, który ma obowiązek przekazać wszelkie potrzebne informacje. Komornik w ciągu całego postępowania ma prawo do zajęcia mienia, które stanowi własność dłużnika. Następnie istnieje możliwość jego spieniężenia oraz oddania wierzycielom należności. Istnieje również możliwość prowadzenia postępowania z wynagrodzenia, emerytury, renty, nieruchomości, papierów wartościowych czy bankowego rachunku. Najczęstszą formą pozyskiwania przez komornika środków finansowych na pokrycie długu są licytacje komornicze. Mogą one być obecnie przeprowadzane również w formie elektronicznej.

Komornik, a działania przymusowe

Komornik posiada również wiele praw, o których naprawdę niewiele osób wie. DO jednego z nich należy możliwość przymusowego otwarcia drzwi w celu dokonania przeszukania pomieszczeń w domu czy firmie.  W sytuacji przymusowego zajęcia składników majątku mogą być zastosowane środki przymusu. Komornik może również zdobywać informacje pomocne w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego od różnego rodzaju przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz instytucji administracji publicznej.

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który posiada szeroki wachlarz możliwości. Niejednokrotnie większość z nas nie zdaje sobie spawy z tego, co może a czego nie komornik w trakcie postępowania, które obecnie przeprowadza.