Złote zasady tłumaczenia tekstów
Porady | Karolina Malina | 17-01-2020

Złote zasady tłumaczenia tekstów

Osoby, które zdecydowały się zajmować profesjonalnie tłumaczeniami tekstów często zastanawiają się jakimi cechami powinni się charakteryzować. W jaki sposób budować własny prestiż, zaufanie i uznanie wśród klientów. Warto zaznajomić się z kluczowymi zasadami, związanymi z tym zawodem. Oto kilka z nich.

Otwartość na naukę

Każdy dobry tłumacz powinien mieć w sobie ciągłą potrzebę poszerzania własnych horyzontów. Nie można zrezygnować z podnoszenia kwalifikacji, twierdząc, że już się osiągnęło wszystko na dany temat. Takie pojmowanie zawodu tłumacza jest złudne. Każdy tłumacz, chcący być odbierany jak profesjonalista nigdy nie zaprzestanie rozwijania własnej wiedzy.

Konieczna znajomość własnego języka, języków obcych i ich kontekstów

Tłumacz ciągle powinien zagłębiać się w język, którym tłumaczeniem się zajmuje. Chodzi tu także o biegłość w zakresie kultury, historii, tradycji, środowiska oraz społeczno-politycznym. Niezwykle pomoce jest to w zrozumieniu kontekstu tłumaczonego fragmentu, zauważenia aluzji, cytatów czy pewnych nawiązań. Podobnie powinno się obchodzić z językiem ojczystym, czyli w naszym przypadku z językiem polskim, znajomością kultury i historii oraz rozumieniu różnych kontekstów środowiskowych czy politycznych.

Złote zasady tłumaczenia tekstów

Wiedza na temat dziedziny, która podlega tłumaczeniu

By teksty tłumaczone były na bardzo profesjonalnym poziomie wymaga się od tłumacza wiedzy z zakresu dziedziny, której podlega tłumaczenie. W zależności od dziedziny, wymagana jest wiedza merytoryczna na jej temat. Sama znajomość języka zbyt wiele nie pomoże. Każdy obszar cechuje się specjalistycznymi terminami i określeniami, zrozumiałymi tylko dla osób, będących w jej kręgu. Zaleca się zdobycie wiedzy w takim stopniu, by ogólnie zrozumieć tekst, który otrzymaliśmy do tłumaczenia.

Wiedza związana z teorią tłumaczeń

Tłumaczenia nie są taką prostą sztuką, jaką mogą się wydawać. Muszą one być oparte na zasadach, teorii i metodyce translatologii. Każde tłumaczenie musi przyjąć odpowiednią strategię, stąd musimy mieć o  nich właściwą wiedzę. Trzeba biegle odnajdywać się w tłumaczeniach dosłownych, czy idiomatycznych itd.