Jak kierunki biznesowe przekładają się na karierę zawodową?
Biznes | Maja Nowacka | 13-10-2020

Jak kierunki biznesowe przekładają się na karierę zawodową?

Wybór kierunku kształcenia coraz częściej determinowany jest korzyściami, jakie dzięki nim będą płynąć w przyszłej pracy zawodowej. Studiowanie dla samego studiowania nie jest już zasadne. Współcześnie chodzi o to, by ukończone studia miały wpływ na karierę zawodową i dalsze jej losy. Jakie zatem korzyści płyną ze studiowania na Wyższej Szkole Europejskiej takich kierunków jak psychologia w biznesie, analityka biznesowa oraz lingwistyka biznesowa. WSE w Krakowie słynie z praktycznego podejścia do nauczania, gdyż mają świadomość, że nabyta wiedza w trakcie studiów powinna mieć realne przełożenie w życiu zawodowym.

Psychologia w biznesie – co daje w życiu zawodowym ukończenie tego kierunku?

Studia psychologia w biznesie pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania organizacji i zespołów, co będzie niezwykle istotne w momencie nadzorowania własną firmą czy działem. Przyszli menadżerowie i właściciele firm po tych studiach nie będą mieć żadnych problemów z podejmowaniem skutecznych decyzji i dokonywaniem oceny ryzyka w biznesie. Po przebytych zajęciach specjalistycznych efektywne zarządzanie ludźmi, zespołem czy procesami będzie czystą przyjemnością w pracy zawodowej. Po tym kierunku każdy absolwent odnajdzie się bez żadnych trudności w działach HR, działach rekrutacji, działach szkoleń i rozwoju, firmach outsourcingowych, świadczących usługi z zakresu HR i rekrutacji, firmach rekrutacyjnych, firmach badawczych, firmach szkoleniowych, biurach karier czy różnych przedsiębiorstwach, gdzie zarządzanie należy do menadżerów.

Jak kierunki biznesowe przekładają się na karierę zawodową?

Zalety analityki biznesowej

Analityka w obecnych firmach zaczyna nabierać coraz większego znaczenia. Niezależnie czy mamy do czynienia z działalnością komercyjną czy jednostką należącą do administracji publicznej. Absolwent kierunku analityka biznesowa będzie w swej organizacji przewodnikiem po procesach zachodzących wewnątrz niej jak i w jej środowisku. Ponadto będą wykazywać się umiejętnością podpowiadania pracownikom, jakie decyzje powinni podejmować w momencie realizowania własnych zadań. Po tym kierunku można się rozwijać na stanowiskach związanych z zarządzaniem, analityką oraz technologią. Bez problemów radzić sobie będą z różnymi narzędziami takimi jak MSSQL, Postgres, MySQL, MongoDB, Power BI, Tableau, Jaspersoft, Python oraz Sieci Neuronowe. Przetwarzane Języka Naturalnego nie będzie stanowiło już żadnego dyskomfortu. Otworem dla tych osób będą stały stanowiska związane z analityką danych, analityką procesów biznesowych, analityką sprzedaży, analityką kampanii marketingowych, międzynarodowymi firmami i przedsiębiorstwami, korporacją, centrami outsourcingowymi, działami rozwoju biznesu i analityki oraz jednostkami administracji publicznej.

Lingwistyka biznesowa

Studia stwarzają okazję do pozyskania praktycznych kompetencji językowych wraz z przydatną wiedzą biznesową. To także możliwość opanowania nie tylko języka angielskiego, ale także drugiego języka zarówno w wymiarze ogólnym jak i biznesowym. Dzięki temu posługiwanie się mowie i piśmie terminologią biznesową nie będzie żadną trudnością. Po ukończeniu tych studiów bez problemów będzie można podjąć się zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, prawa gospodarczyego czy komunikacji międzykulturowej.