Na czym polega praca inżyniera procesu i jak zdobyć kwalifikacje do jej wykonywania?
Firma | Karolina Cwalina | 13-02-2020

Na czym polega praca inżyniera procesu i jak zdobyć kwalifikacje do jej wykonywania?

Inżynier procesu to profesjonalista, który zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem nowych technologii do procesów produkcyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest opracowywanie technologii produktu i dokumentacji inżynieryjnej na podstawie dostępnego sprzętu, analiza efektywności projektów oraz optymalizacja procesów produkcyjnych. Na czym polega praca inżyniera procesu i kto może podjąć zatrudnienie w tym zawodzie?

Inżynier procesu w firmie i jego najważniejsze zdania

Inżynier procesu to profesjonalista, który odpowiedzialny jest za projektowanie, wdrażanie, kontrolowanie oraz optymalizowanie procesów przemysłowych. Osoby posiadające tę specjalizację są szczególnie poszukiwane w takich dziedzinach przemysłu, jak chemiczny, petrochemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, biotechnologiczny i wielu innych. Inżynierowie procesu znajdują także zatrudnienie w przedsiębiorstwach z sektora rolniczego, przetwórstwie oraz wielu innych dziedzinach gospodarki. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych inżynierów procesu, którzy nie mogą narzekać na brak atrakcyjnych ofert zatrudnienia.

Inżynier procesu zajmuje się szeroko pojętą inżynierią procesową. Obejmuje ona procesy chemiczne, biochemiczne oraz urządzenia, które są używane w celu przekształcania surowców w produkty końcowe. Inżynieria procesowa stanowi bardzo istotny element przemysłu wytwórczego. Zadaniem inżyniera procesu jest natomiast monitorowanie pracy sprzętu oraz procesów wchodzących w skład systemu produkcyjnego. Inżynier procesu zajmuje się więc tworzeniem i ustawianiem specyfikacji sprzętu, jest odpowiedzialny za projektowanie innowacyjnych procesów oraz urządzeń oraz zajmuje się modyfikacją i optymalizacją już wdrożonych urządzeń i procesów. Praca inżyniera procesu w dużej mierze opiera się na współpracy z innymi osobami zaangażowanymi w procesy produkcyjne, w tym z pracownikami produkcji, działu badawczo-rozwojowego oraz kierownictwem.

Na czym polega praca inżyniera procesu i jak zdobyć kwalifikacje do jej wykonywania?

Jak zostać profesjonalnym inżynierem procesu?

Praca w zawodzie inżyniera procesu to zadanie, które wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Kandydat do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie musi posiadać doświadczenie w zakresie inżynierii procesowej, umiejętności i wiedzę techniczną oraz znajomość standardów związanych z procesem. Ponadto, każda osoba aplikująca na stanowisko inżyniera procesu powinna biegle posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem używanym w inżynierii procesowej, w tym programami CAD i AutoCAD. Inżynierami procesu najczęściej zostają osoby z kierunkowym wykształceniem z zakresu automatyki, mechaniki, zarządzania i inżynierii produkcji, elektroniki oraz inżynierii chemicznej.

Oprócz kierunkowego wykształcenia niezbędne jest także odbycie profesjonalnego szkolenia, które pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu inżyniera procesu. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną, w trakcie której uczestnicy poznają zadania inżyniera procesu i szczegóły dotyczące wykonywania tej pracy oraz część praktyczną, która pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach przygotowując uczestników do wykonywania obowiązków zawodowych należących do inżyniera procesu.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft - szkolenia na stanowisku: inżynier procesu.